Beschermingsbewind

onze werkwijze

Onderbewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. Helder Belang kan de bewindvoering voor cliënten op zich nemen.

U overweegt om voor uzelf, uw cliënt of familielid beschermingsbewind aan te vragen. Uiteraard wilt u daarover eerst meer weten. Graag vertellen wij u wat Helder Belang voor u kan betekenen. Waar in de tekst alleen u staat, kunt u ook uw cliënt of familielid lezen.
Een Kantonrechter besluit of u een beschermingsbewind nodig heeft. Dit gebeurt als u wegens medische redenen, sociale redenen of verkwisting niet meer zelf in staat bent om uw eigen financiële belangen te behartigen. Ook het stopzetten van een beschermingsbewind loopt via de Kantonrechter. De Kantonrechter beoordeelt daarbij of u weer zelf in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen.

Een toekomstige cliënt, hulpverlener of familielid kan zich telefonisch of per mail bij Helder Belang aanmelden. Wij leggen u graag nader uit wat wij voor u kunnen betekenen. Het intakeproces start als u op basis van deze informatie besluit uzelf of een ander als toekomstige cliënt van Helder Belang aan te melden.

Iemand van Helder Belang komt bij u langs voor een intakegesprek. Wij vragen u bepaalde financiële gegevens klaar te hebben liggen. Tijdens het gesprek kunnen wij ons op basis daarvan een beeld vormen van de financiële situatie. Ook kunnen wij beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij onze diensten.

Daarnaast kijken we ook naar uw motivatie. Die is belangrijk in het geheel. Veel potentiële cliënten hebben financiële problemen. Wij kunnen alleen helpen als er uitzicht is op een financieel stabiele situatie of als wij die voor u kunnen creëren. Wij kunnen u niet helpen als u structureel meer uitgeeft dan u binnen krijgt en u ook niet bereid bent dit uitgavenpatroon aan te passen. Helder Belang kan immers geen geld maken. Wij helpen u alleen met het zo verantwoord mogelijk omgaan met uw eigen geld.

Na het intakegesprek besluiten we beiden of we de intake voortzetten. Vervolgens helpen wij u met het aanvragen van beschermingsbewind bij de Kantonrechter. Als we besluiten u niet als cliënt aan te nemen, dan zijn er ook geen kosten.

 

Beschermingsbewind start na de uitspraak van de Kantonrechter. Op dat moment is ook een bedrag voor de intakekosten verschuldigd. In bepaalde gevallen is hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bewindskosten. Helder Belang verzorgt die aanvraag voor u. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend, moet u de vergoedingen uit eigen middelen betalen. Helder Belang hanteert de tarieven welke door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie jaarlijks worden vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Zodra Helder Belang het beschermingsbewind start, gaan wij het volgende voor u doen:

  • Wij openen voor u een aparte bankrekening. Helder Belang heeft hiervoor een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u nodig.
  • Wij maken een gedetailleerd budget. Dit bespreken we met u. Daarnaast maken wij een startbeschrijving van het vermogen. Die startbeschrijving, ook wel boedelbeschrijving genoemd, moeten wij aan de Kantonrechter voorleggen.
  • Wij schrijven alle instanties aan waarmee u een financiële relatie heeft. Deze vragen wij om de rekeningen voortaan aan ons te sturen en betalingen op het nieuwe rekeningnummer over te maken.
  • Zijn er andere bankrekeningen, dan laten we die afsluiten en het geld daarvan naar de nieuwe rekening overschrijven. Moet u definitief de eigen woning verlaten, dan zorgt Helder Belang voor het opzeggen van de huur of de verkoop van een koophuis en de ontruiming van de woning.

 

Zodra de eerste ontvangsten binnen zijn, doen wij de administratie voor u. Het is mogelijk om een login via internet te krijgen waarop u op ieder gewenst moment een transactieoverzicht, budgetplan en het schuldenoverzicht incl. aflossingen kunt zien. Wij verzorgen ook eventuele belastingaangiften en aanvragen voor toeslagen en bijzondere bijstand.

U betaalt voor onze diensten een vast bedrag per maand. Voor bepaalde diensten brengen wij extra kosten in rekening. Denk daarbij aan de verkoop en ontruiming van een woning of een belastingaangifte voor box 3. Voor sommige zaken geldt een vast tarief. Andere zaken worden op basis van gemaakte uren in rekening gebracht (op basis van de richtlijnen van de Kantonrechter).

Het beschermingsbewind eindigt bij het overlijden van de cliënt, als de Kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.

Bij overlijden van de cliënt mogen wij niets meer doen. Het dossier wordt afgesloten. Zodra de benodigde stukken zijn ontvangen, wordt het bij ons in beheer zijnde vermogen overgedragen aan een notaris of aan de wettige erfgena(a)men. Daarnaast maken wij een eindverantwoording voor de Kantonrechter.

Bij opheffing van beschermingsbewind schrijven we de instanties aan dat u (of een ander die het inkomensbeheer van u overneemt) voortaan de betalingen en de rekeningen wil ontvangen. Wij maken vervolgens het resterende saldo van uw rekening over naar het door u aangegeven nieuwe rekeningnummer. We sluiten uw rekeningen die u via Helder Belang heeft geopend, af en sturen post die bij ons binnenkomt nog enige tijd door. Wij maken een eindverantwoording voor de Kantonrechter. Na goedkeuring daarvan sluiten wij het dossier.

U heeft kunnen lezen wat Helder Belang voor u, uw cliënt of familielid kan doen op het gebied van beschermingsbewind. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 06 41604844 of via e-mail: mail@helderbelang.nl.